top of page

לאנשי מקצוע

תכנית הדרכה והעמקה למטפלים בבישול

לפרטים ניתן ליצור קשר

 

 

תכנית לימודים לשילוב בישול בטיפול (Culinary Art Therapy, CAT) בסמינר הקיבוצים, תל אביב

 

התוכנית לשילוב בישול בטיפול (Culinary Art Therapy, CAT) הוקמה באוניברסיטה העברית בירושלים בשנת 2008 על מנת לתת מענה אקדמי לאנשי טיפול בעלי ניסיון המעוניינים לשלב את הבישול בעשיה הטיפולית שלהם.

 

 

תכנית חדשה. הכשרת אנשי חינוך להפעיל פעילויות בישול מתוכננות ומעוגנות תיאורטית במסגרות החינוך השונות. במהלך הלימודים יחשפו הסטודנטים למגוון רחב של תיאוריות והתנסויות ויפתחו מבט מעמיק ונרחב אודות בישול ואכילה של ילדים במסגרות חינוכיות. תוכנית הלימודים כוללת למידה תיאורטית, סדנאות והתנסות מעשית בבישול.

 

 

bottom of page