top of page

הדרכה פרטנית לאנשי טיפול

-

קבוצת הדרכה והדרכה פרטנית למטפלים המשלבים בישול בפרקטיקה הטיפולית שלהם.

ההדרכה תתמקד במקרים וסוגיות העולים ממטבחם של מטפלים בבישול תסייע להמשיג, למקד ולהתבונן בעבודה הטיפולית ולהתמודד עם קשיים או שאלות שעולים בטיפול.

ניתן להצטרף לקבוצת הדרכה  או ליצור קשר להדרכה פרטנית.

 

 

bottom of page