top of page

תכנית הדרכה והעמקה למטפלים בבישול

-

מטרת התכנית

תכנית ההדרכה תיתן מענה לצורך של מטפלים בבישול בהרחבת הידע והעמקה בו. כמו כן תאפשר התוכנית שיח קבוצתי מפרה של התפתחות מקצועית תמיכה וליווי בהנחיה של קבוצות בישול וטיפול פרטני. במהלך המפגשים יוצגו וינותחו תיאורי מקרה שיובאו על ידי המשתתפים וכן יוצגו מאמרים לקריאה משותפת וניתוח. בתוכנית ישולבו הרצאות אורח שיסייעו ללומדים להעמיק ולהרחיב את הידע בטכניקות טיפוליות ובתיאוריות נוספות. 

קהל היעד

מטפלים בבישול, בוגרי תוכנית הלימודים לטיפול בבישול בסמינר הקיבוצים ובאונ' העברית.

bottom of page