top of page

תכנית הלימודים בסמינר הקיבוצים | טיפול בבישול

-

מטרת הקורס
להכשיר מטפלים לשילוב בישול בעבודתם הטיפולית במסגרת פרטנית או קבוצתית. במהלך הלימודים יחשפו הסטודנטים לשיטת הטיפול הייחודית ומאפייניה כאמצעי תקשורתי יעיל בין המטפל למטופל וטכניקת טיפול חדשנית באמצעותה ניתן לעבד מרכיבים קוגניטיביים, רגשיים ותקשורתיים כמו מיומנויות חברתיות, מסוגלות עצמית ודפוסי קשר. התכנית כוללת למידה תיאורטית והתנסות חווייתית בבישול משותף.

קהל היעד
ההכשרה היא כלי נוסף למטפלים בעלי הכשרה והסמכה טיפולית, כגון: עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, מרפאים בעיסוק, דיאטנים קליניים, קרימינולוגיים ואחיות. במקרים מיוחדים תישקל מועמדותם של בעלי מקצועות טיפוליים אחרים על פי החלטת ועדת הקבלה
.

bottom of page