top of page

תכנית הלימודים בקריה האקדמית אונו | תואר ראשון במדעי ההתנהגות

-

מטרת התכנית

למטבח – ולמלאכת הבישול על מאפייניה התרבותיים – שמור בעשור האחרון מקום של כבוד בפיצוח הקשר הרב תרבותי והרב דורי בחברה הישראלית. המטבח משמש כגורם ממגנט המסייע בצמצום פערים ולא בכדי מהווה הבישול גשר לליבם של ילדים, בני נוער ומבוגרים המתמודדים עם מגוון אתגרים וקשיים.

לאורך שנות הלימודים יתנסו הסטודנטים בחומרים שונים ובתהליכים טיפוליים במטבח. זאת, במקביל ללימודי תיאוריות מרכזיות המבססות את מקומו של המזון בתשתית הנפש, במערכות היחסים, בחוויה הסנסו-מוטורית, בתזונה ועוד. הלימודים כוללים פרקטיקום והדרכה.

תכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי ההתנהגות בקריה האקדמית אונו נבנתה מתוך ההבנה של הקשר המיוחד בין מדעי ההתנהגות ובין האמנויות – ותוך בחינת יחסי הגומלין בינן לבין התנהגות הפרט, החברה והתרבות. התכנית עוסקת בהתנהגות האדם, כפי שהיא באה לידי ביטוי בשלושה מישורים מקבילים: הפרט (פסיכולוגיה), החברה (סוציולוגיה) והתרבות (אנתרופולוגיה).
התכנית משלבת קורסים עיוניים ומעשיים העוסקים בהתנהגות האנושית, ממד המקבל ביטוי באמנויות גם כאשר המופע היומיומי שלו אינו בעל אופי מילולי.

bottom of page