top of page

טיפול פרטני | קליניקה שהיא מטבח

-

כתחליף לספת הפסיכולוג המיתולוגית ולדפוסי התקשורת והטיפול שאופפים אותו, ובמקום כוס המים וקופסת הממחטות המוכרת, אני מזמינה אתכם להיכנס אתי למטבח, ולעבד יחד סוגיות, קשיים וצרכים. מטבח טיפולי הוא סביבה בטוחה המאפשרת בישול במשותף של מגוון רחב של מאכלים ולפיכך מנעד \ תפריט עשיר של ערוצים לשיחה וחוויה רפלקסיבית ומיטיבה. מפגש טיפולי שבועי מאפשר בישול משותף, אכילה ושיחה. מתווה הטיפול המיטבי ותדירות הפגישות נקבעים במשותף לאחר היכרות ואבחון קצרים  

החוויה של העשייה האקטיבית והמגע עם חומרי הגלם במטבח יוצרים גשר ומעלים למודעות ולשיח חוויות פנימיות ודפוסי מערכות יחסים, שניתן לבחון מחדש בסביבה טיפולית מזינה. מטופלים רבים חשים שדרך העשייה הקונקרטית, הם מצליחים לרכך התנגדויות ועמדות נוקשות ולרכוש כלים ודרכי התמודדות מיטיבים ולשנות הרגלים מעכבים. המטבח מציע מגוון טכניקות לעבודה על הנפש, ללישת ולריכוך חוויות מורכבות, לערבוב מחדש של סיטואציות חיים. ומזמן למטופלים את האפשרות לצקת את עצמם לתבניות חדשות.

bottom of page