top of page

הרצאות

אתה מה שאתה אוכל? אכילה רגשית ומודעות סומאטית

כיצד אנו בוחרים מה לאכול ומדוע? מומחים מציעים הסברים שונים, ל"דילמת האומניבור" – החל ממבנה מערכת העיכול האנושית, המשך בתשובות היסטוריות, כלכליות, תרבותיות וחברתיות, וכלה באופנות של מוסר וצרכנות. אולם, איזה תפקיד משחקים רגשותינו בבחירה קיומית ויומיומית זו? ההרצאה, המתאימה לקהלים מגוונים, מתמקדת במושג המפתח "מודעות סומאטית" ובפיתוח הקשב לרעב ולשובע בהקשריהם הרחבים. תחום המחקר החדש העוסק בשאלות אלו שופך אור פורץ דרך להבנת מערכת היחסים עצמי-גוף, ומקנה כלים מעשיים לפיתוח מודעות שכזו

 

אכילה בגיל הרך | פיתוח מיומנויות ויסות בילדות

ההרצאה, המתאימה לגננות ולאנשי חינוך לגיל הרך ולילדים צעירים, עוסקת בדרך בה מבינים ילדים את האוכל, יוצרים מערכות יחסים משמעותיות עם הזולת באמצעות מזון, וחווים את הארוחה המשותפת בבית ומחוצה לו. כיצד ניתן לגרום לילדים לפתח ולשכלל את המודעות לצרכי גופם? כיצד ניתן לגרום להם לווסת כמויות וסוגי מזון תוך רגישות לתדמית גוף וצרכי גדילה? כיצד יש להתייחס לבררנות או סרבנות אכילה? ההרצאה תקנה רקע תיאורטי וכלים יישומיים ההולמים אוכלוסיות מגוונות, ותאפשר הצפה של סוגיות ושאלות שונות.

 

תובנות מהמטבח | טיפול בבישול למטפלים

ההרצאה מיועדת להציג את הטיפול בבישול בפני אנשי טיפול מדיסציפלינות שונות. באמצעות ניתוח תיאורי מקרה ודיון בספרות תיאורטית עדכנית נחשף לעולם התוכן של CAT  ולתרומתו הפוטנציאלית עבור מטופלים עם מגוון התמודדויות. אופייה הבינתחומי של CAT  מאפשר מבט רחב על אכילה ובישול ומקומם בחיי מטופליכם ומזמין מטפלים המעוגנים בשיטות אחרות לשאוב השראה וכלים מהניסיון המצטבר בשיטה.

 

 

Please reload

bottom of page