top of page

תכנית הלימודים בסמינר הקיבוצים | הנחיית תהליכי בישול במסגרות חינוכיות

-

מטרת התכנית

הכשרת אנשי חינוך להפעיל פעילויות בישול מתוכננות ומעוגנות תיאורטית במסגרות החינוך השונות. במהלך הלימודים יחשפו הסטודנטים למגוון רחב של תיאוריות והתנסויות ויפתחו מבט מעמיק ונרחב אודות בישול ואכילה של ילדים במסגרות חינוכיות. תוכנית הלימודים כוללת למידה תיאורטית, סדנאות והתנסות מעשית בבישול.

קהל היעד

ההכשרה היא כלי נוסף לאנשי הוראה וחינוך: התוכנית מיועדת לאנשי חינוך בעלי תואר בתחום  החינוך (הפורמלי והבלתי פורמלי), חינוך מיוחד, חינוך לגיל הרך, קידום נוער ולמדריכים במסגרות חינוכיות ושיקומיות בעלי תואר במדעי החברה.

bottom of page